Türkmenistanyň basketbol federasiýasy

Türkmenistanyň basketbol federasiýasy

Türkmenistanyň çempionaty I tapgyr Aşgabat, Turkmenistan Sunday, February 24, 2019 – Thursday, February 28, 2019

Türkmenistanyň çempionaty I tapgyr Aşgabat, Turkmenistan Sunday, February 24, 2019 – Thursday, February 28, 2019

ИТОГИ ТУРНИРА

Final standings

ERKEKLER

# TEAM GP W W % PTS AVG PTS
1.
Türkmenistan(2)TKM
6 6 100% 18.8 113
2.
Ak şäherim(1)TKM
6 5 83% 19.2 115
3.
Gara Altyn(4)TKM
7 6 86% 18.9 132
4.
TurkmenDemirOnumleri(11)TKM
7 4 57% 15.1 106
5.
Aşgabat(5)TKM
5 4 80% 18.8 94
6.
Balkan(10)TKM
5 4 80% 17.0 85
7.
Lebap(3)TKM
5 3 60% 16.0 80
8.
Daşoguz talyplary(16)TKM
4 2 50% 11.8 47
9.
BSM-1(9)TKM
4 3 75% 18.5 74
10.
Rowaç(19)TKM
4 3 75% 18.3 73
11.
Galkan 1(22)TKM
4 2 50% 18.8 75
12.
Lebap talyplary(7)TKM
4 2 50% 14.3 57
13.
MGSK(13)TKM
4 2 50% 13.8 55
14.
Binagär(12)TKM
4 2 50% 13.0 52
15.
Lebap U17(8)TKM
4 2 50% 11.3 45
16.
BSM-2(15)TKM
3 1 33% 11.3 34
17.
Lebap U18(6)TKM
3 2 67% 17.0 51
18.
Mary 1(20)TKM
3 1 33% 16.0 48
19.
Ahal(21)TKM
3 1 33% 12.3 37
20.
Milli goşun(14)TKM
3 1 33% 11.0 33
21.
Eşret(26)TKM
3 1 33% 10.7 32
22.
Mary 2(24)TKM
3 1 33% 7.7 23
23.
Watançy(30)TKM
3 0 0% 13.3 40
24.
Olimp(17)TKM
2 0 0% 11.5 23
25.
Agzybirlik(28)TKM
3 0 0% 10.7 32
26.
Serhetçi 2(23)TKM
3 0 0% 10.3 31
27.
Serhetçi 1(25)TKM
3 0 0% 10.3 31
28.
Galkan 2(27)TKM
3 0 0% 10.0 30
29.
Akdepe(29)TKM
3 0 0% 6.0 18
30.
Gala(18)TKM
2 0 0% 5.5 11

AYAL-GYZLAR

# TEAM GP W W % PTS AVG PTS
1.
Aşgabat 1(1)TKM
6 6 100% 18.8 113
2.
Aşgabat talyplary(6)TKM
6 5 83% 14.3 86
3.
Lebap 1(2)TKM
6 5 83% 14.8 89
4.
Daşoguz 2(10)TKM
6 3 50% 10.2 61
5.
Lebap 2(4)TKM
4 3 75% 12.5 50
6.
Aşgabat 2(3)TKM
4 2 50% 12.5 50
7.
Binagär(5)TKM
4 2 50% 11.3 45
8.
Mary 2(8)TKM
4 2 50% 7.5 30
9.
Aşgabat U16(9)TKM
3 1 33% 8.0 24
10.
Mary 1(12)TKM
3 1 33% 7.7 23
11.
Daşoguz 1(11)TKM
3 1 33% 6.3 19
12.
Türkmenbaşy(7)TKM
3 1 33% 6.0 18
13.
Hazar(13)TKM
3 0 0% 7.3 22
14.
Awaza(14)TKM
3 0 0% 6.3 19
15.
Azatlyk(15)TKM
3 0 0% 6.3 19
16.
Şawat(16)TKM
3 0 0% 6.0 18